Om RankTrail

RankTrail lanserade år 2015 ett mjukvaruprogram som sedan dess har försett en mängd kunder med ett av branschens mest lättanvända och effektiva SEO-verktyg för sökmotoroptimering.

Genom användningen av RankTrails mjukvaruprogram, deras SEO-guider samt deras utbildningar inom SEO, får företag en övergripande förståelse och insikt i styrkor och svagheter som deras webbsida och domäner besitter.

Enkelt och heltäckande

RankTrails verktyg är enkelt att använda för kunder med både en liten så väl som en bred kunskap och kompetens inom SEO-arbete och sökmotoroptimering.

RankTrail arbetar med en heltäckande SEO-plattform, som även erbjuder kunderna praktiska SEO-guider samt fortlöpande utbildningar inom SEO. Genom ett gediget och noggrant SEO-arbete med sökmotoroptimeringen, rankas företagen högre på Google, vilket på sikt även stärker deras varumärken och försäljningssiffror.

RankTrail brinner för att kostandseffektivisera företagens digitala satsningar, genom att erbjuda dem alla de SEO-verktyg som behövs för att ranka högre på Google. 

En del av de effektiva funktioner som RankTrails SEO-program erbjuder företagen är

  • En översikt i realtid över webbsidans placering på Google, för varje sökord och sökfras.

  • Statistik över hur många sökningar som görs på de sökord och sökfraser som de arbetar med.

  • En översikt och detaljerade data över antalet inkommande länkar till webbsidan.

  • Rapportering av all den data som programmet samlar in om webbsidan. Perfekt för utvärderings- och strategiarbete.

  • En uppskattning på värdet av sökorden som används, för att räkna ut vad de kan vara värda utifrån antal nya kunder, försäljningsvärde m.m.

  • Strategiskt arbete och hjälp med att finna fler sökord och fraser att arbeta med.