Hemsida i wordpress Tommy Davidovic

Föreläsaren, författaren och inspiratören Tommy Davidovic uppdaterade sin hemsida i wordpress med hjälp av Studentuppdrag i Malmö.

https://tommydavidovic.se/

Andra hemsidor

webdesign

webdesign

webdesign

webdesign

Spara tid

Vi hjälper dig att ta fram en hemsida som är lättnavigerad, lättskött och effektiv.

spara tid

Lättnavigerad – både vida datorn och mobilen. 

 Lättskött –  Vi väljer plattform efter din kunskapsnivå. 

 Effektiv – Hemsidan ska fylla fler syften än att vara fin. Vi hjälper dig med strategier. 

kontakta oss